Mga Paso sa Balat - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing, Anatomy Illustration
Mga Paso sa Balat - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing, Anatomy Illustration
Mga Paso sa Balat - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing, Anatomy Illustration BACK TO TRIAL EXHIBTS
Mga Paso sa Balat - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing, Anatomy Illustrationor
Search Language
Browse
Medical Illustrations
Medical Exhibits
Most Recent Uploads
Body Systems/Regions
Anatomy & Physiology
Cells & Tissues
Abdomen
Back and Spine
Foot and Ankle
Hand and Wrist
Head and Neck
Hip
Knee
Shoulder
Thorax
Account
Administrator Login

Mga Paso sa Balat - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing

 

Need Additional Information?

Item #exhR0005_tgl — Source #1047

Order by phone: 800.591.1123

Mga Paso sa Balat - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing
Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng una, ikalawa at ikatlong antas ng pagkapaso ng balat na umaapekto sa epidermis, dermis, tisyung subcutaneous, kalamnan, mga arterya at vein.

This exhibit is available in these languages: