Mekanismo ng Shoulder Dystocia - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing, Anatomy Illustration
Mekanismo ng Shoulder Dystocia - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing, Anatomy Illustration
Mekanismo ng Shoulder Dystocia - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing, Anatomy Illustration BACK TO TRIAL EXHIBTS
Mekanismo ng Shoulder Dystocia - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing, Anatomy Illustrationor
Search Language
Browse
Medical Illustrations
Medical Exhibits
Most Recent Uploads
Body Systems/Regions
Anatomy & Physiology
Cells & Tissues
Abdomen
Back and Spine
Foot and Ankle
Hand and Wrist
Head and Neck
Hip
Knee
Shoulder
Thorax
Account
Administrator Login
Mekanismo ng Shoulder Dystocia - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing
 
Mekanismo ng Shoulder Dystocia
More Like ThisAdd To Lightbox exh44819_tgl Enlarge
Need Additional Information?

Order by phone: 800.591.1123 or By email: jmills@trialexhibitsinc.com
Item #exh44819_tglSource #1047

Mekanismo ng Shoulder Dystocia - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing
Ang larawang medikal ay nagpapakita ng pinsala sa brachial plexus habang ipinapanganak. Ang mga nerbiyos ng brachial plexus na naka-pula ay nagsasabi ng lugar ng pinsala.

YOU MAY ALSO WANT TO REVIEW THESE ITEMS:
Mga Sintomas ng Deep Vein Thrombosis (DVT)
Mga Sintomas ng Deep Vein Thrombosis (DVT) - exh4992b_tgl
Medical Exhibit
Add to my lightbox
Find More Like This
Hika- Namagang Bronchus
Hika- Namagang Bronchus - si55551624_tgl
Medical Exhibit
Add to my lightbox
Find More Like This
Anatomiya ng Tao-Pananaw mula sa Harapan (Harap)
Anatomiya ng Tao-Pananaw mula sa Harapan (Harap) - exh4837b_tgl
Medical Exhibit
Add to my lightbox
Find More Like This
Reproductive System ng Babae
Reproductive System ng Babae - exh4563_tgl
Medical Exhibit
Add to my lightbox
Find More Like This
Anatomiya ng Balikat at Rotator Cuff
Anatomiya ng Balikat at Rotator Cuff - exhR0027_tgl
Medical Exhibit
Add to my lightbox
Find More Like This
Muscular System - Tanaw mula sa Likod (Likod)
Muscular System - Tanaw mula sa Likod (Likod) - AL00144_tgl
Medical Exhibit
Add to my lightbox
Find More Like This
This exhibit is available in these languages: