Poparzenia skóry - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing, Anatomy Illustration
Poparzenia skóry - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing, Anatomy Illustration
Poparzenia skóry - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing, Anatomy Illustration BACK TO TRIAL EXHIBTS
Poparzenia skóry - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing, Anatomy Illustrationor
Search Language
Browse
Medical Illustrations
Medical Exhibits
Most Recent Uploads
Body Systems/Regions
Anatomy & Physiology
Cells & Tissues
Abdomen
Back and Spine
Foot and Ankle
Hand and Wrist
Head and Neck
Hip
Knee
Shoulder
Thorax
Account
Administrator Login

Poparzenia skóry - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing

 

Need Additional Information?

Item #exhR0005_pol — Source #1047

Order by phone: 800.591.1123

Poparzenia skóry - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing
Rycina medyczna przedstawia poparzenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia obejmujące naskórek, skórę właściwą, tkankę podskórną, mięśnie, tętnice i żyły.

This exhibit is available in these languages: