Pagtistis na Laparoscopic Cholecystectomy na may Pinsala sa Bile Duct - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing, Anatomy Illustration
Pagtistis na Laparoscopic Cholecystectomy na may Pinsala sa Bile Duct - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing, Anatomy Illustration
Pagtistis na Laparoscopic Cholecystectomy na may Pinsala sa Bile Duct - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing, Anatomy Illustration BACK TO TRIAL EXHIBTS
Pagtistis na Laparoscopic Cholecystectomy na may Pinsala sa Bile Duct - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing, Anatomy Illustrationor
Search Language
Browse
Medical Illustrations
Medical Exhibits
Most Recent Uploads
Body Systems/Regions
Anatomy & Physiology
Cells & Tissues
Abdomen
Back and Spine
Foot and Ankle
Hand and Wrist
Head and Neck
Hip
Knee
Shoulder
Thorax
Account
Administrator Login

Pagtistis na Laparoscopic Cholecystectomy na may Pinsala sa Bile Duct - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing

 

Need Additional Information?

Item #exh5980_tgl — Source #1047

Order by phone: 800.591.1123

Pagtistis na Laparoscopic Cholecystectomy na may Pinsala sa Bile Duct - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing
Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng pagtanggal ng apdo sa pamamagitan ng laparoscopy na nagbunga ng pinsala sa bile duct. Isang pagtitistis na Roux-en-y gamit ang isang maliit na bituka ay ginagamit upang maisaayos ang pinsala.

This exhibit is available in these languages: