Gulugod ng Fetus na Nagbubunga ng Asphyxiation - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing, Anatomy Illustration
Gulugod ng Fetus na Nagbubunga ng Asphyxiation - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing, Anatomy Illustration
Gulugod ng Fetus na Nagbubunga ng Asphyxiation - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing, Anatomy Illustration BACK TO TRIAL EXHIBTS
Gulugod ng Fetus na Nagbubunga ng Asphyxiation - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing, Anatomy Illustrationor
Search Language
Browse
Medical Illustrations
Medical Exhibits
Most Recent Uploads
Body Systems/Regions
Anatomy & Physiology
Cells & Tissues
Abdomen
Back and Spine
Foot and Ankle
Hand and Wrist
Head and Neck
Hip
Knee
Shoulder
Thorax
Account
Administrator Login
Gulugod ng Fetus na Nagbubunga ng Asphyxiation - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing
 
Gulugod ng Fetus na Nagbubunga ng Asphyxiation
More Like ThisAdd To Lightbox exh5661_tgl Enlarge
Need Additional Information?

Order by phone: 800.591.1123 or By email: jmills@trialexhibitsinc.com
Item #exh5661_tglSource #1047

Gulugod ng Fetus na Nagbubunga ng Asphyxiation - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing
Ang imaheng medikal ng pinsala habang nanganganak ay nagpapakita ng umbilical cord na bumabalot sa leeg ng sanggol sa loob ng matris (bahay-bata).

YOU MAY ALSO WANT TO REVIEW THESE ITEMS:
Pagsasaayos ng Luslos na Ventral sa pamamagitan ng Laparoscopy
Pagsasaayos ng Luslos na Ventral sa pamamagitan ng Laparoscopy - exh36498_tgl
Medical Exhibit
Add to my lightbox
Find More Like This
Urogenital (Reproductive) System ng Lalaki
Urogenital (Reproductive) System ng Lalaki - exh36651c_tgl
Medical Exhibit
Add to my lightbox
Find More Like This
Deep Vein Thrombosis (DVT)
Deep Vein Thrombosis (DVT) - exh38476c_tgl
Medical Exhibit
Add to my lightbox
Find More Like This
Pagtistis sa Tuhod: Pagsasaayos ng Meniscus
Pagtistis sa Tuhod: Pagsasaayos ng Meniscus - exh5502a_tgl
Medical Exhibit
Add to my lightbox
Find More Like This
Anatomiya ng Tuhod
Anatomiya ng Tuhod - exhR0020_tgl
Medical Exhibit
Add to my lightbox
Find More Like This
Mga Pressure Sore
Mga Pressure Sore - exhR0049_tgl
Medical Exhibit
Add to my lightbox
Find More Like This
This exhibit is available in these languages: