Anatomiya ng Tiyan - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing, Anatomy Illustration
Anatomiya ng Tiyan - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing, Anatomy Illustration
Anatomiya ng Tiyan - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing, Anatomy Illustration BACK TO TRIAL EXHIBTS
Anatomiya ng Tiyan - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing, Anatomy Illustrationor
Search Language
Browse
Medical Illustrations
Medical Exhibits
Most Recent Uploads
Body Systems/Regions
Anatomy & Physiology
Cells & Tissues
Abdomen
Back and Spine
Foot and Ankle
Hand and Wrist
Head and Neck
Hip
Knee
Shoulder
Thorax
Account
Administrator Login
Anatomiya ng Tiyan - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing
 
Anatomiya ng Tiyan
More Like ThisAdd To Lightbox exh34080_tgl Enlarge
Need Additional Information?

Order by phone: 800.591.1123 or By email: jmills@trialexhibitsinc.com
Item #exh34080_tglSource #1047

Anatomiya ng Tiyan - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing
Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng mga organ ng tiyan at digestion, kasama ang atay, tiyan, colon, maliit na bituka, appendix, at tumbong.

YOU MAY ALSO WANT TO REVIEW THESE ITEMS:
Mga Paso sa Balat
Mga Paso sa Balat - exhR0005_tgl
Medical Exhibit
Add to my lightbox
Find More Like This
Anatomiya ng Tiyan ng Babae
Anatomiya ng Tiyan ng Babae - exh6130b_tgl
Medical Exhibit
Add to my lightbox
Find More Like This
Anatomiya ng Tiyan
Anatomiya ng Tiyan - exh6040_tgl
Medical Exhibit
Add to my lightbox
Find More Like This
Anatomiya ng mga Organ ng Digestive System
Anatomiya ng mga Organ ng Digestive System - exhR0011_tgl
Medical Exhibit
Add to my lightbox
Find More Like This
Mga Pagdirikit sa loob ng Tiyan at Balakang
Mga Pagdirikit sa loob ng Tiyan at Balakang - exh6130d_tgl
Medical Exhibit
Add to my lightbox
Find More Like This
Anatomiya ng Atay, Apdo at Biliary System
Anatomiya ng Atay, Apdo at Biliary System - exhR0035_tgl
Medical Exhibit
Add to my lightbox
Find More Like This
This exhibit is available in these languages: