Anatomiya ng Mata - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing, Anatomy Illustration
Anatomiya ng Mata - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing, Anatomy Illustration
Anatomiya ng Mata - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing, Anatomy Illustration BACK TO TRIAL EXHIBTS
Anatomiya ng Mata - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing, Anatomy Illustrationor
Search Language
Browse
Medical Illustrations
Medical Exhibits
Most Recent Uploads
Body Systems/Regions
Anatomy & Physiology
Cells & Tissues
Abdomen
Back and Spine
Foot and Ankle
Hand and Wrist
Head and Neck
Hip
Knee
Shoulder
Thorax
Account
Administrator Login
Anatomiya ng Mata - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing
 
Anatomiya ng Mata
More Like ThisAdd To Lightbox exhR0014_tgl Enlarge
Need Additional Information?

Order by phone: 800.591.1123 or By email: jmills@trialexhibitsinc.com
Item #exhR0014_tglSource #1047

Anatomiya ng Mata - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing
Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng mga tanda para sa cornea, iris, pupil, lente, sclera, kalamnang inferior rectus, kalamnang superior rectus, kalamnnang inferior oblique, macula (kasama ang fovea centralis) nerbiyos optic, retina, arteryang retinal/vein, at lacrimal caruncle.

YOU MAY ALSO WANT TO REVIEW THESE ITEMS:
Sciatic Nerve
Sciatic Nerve - exh5825_tgl
Medical Exhibit
Add to my lightbox
Find More Like This
Anatomiya ng Tao - Mga Kalamnan ng Likod
Anatomiya ng Tao - Mga Kalamnan ng Likod - exh4837c_tgl
Medical Exhibit
Add to my lightbox
Find More Like This
Anatomiya at Pisyolohiya ng Bato
Anatomiya at Pisyolohiya ng Bato - exh4866a_tgl
Medical Exhibit
Add to my lightbox
Find More Like This
Anatomiya ng Tao-Pananaw mula sa Harapan (Harap)
Anatomiya ng Tao-Pananaw mula sa Harapan (Harap) - exh4837b_tgl
Medical Exhibit
Add to my lightbox
Find More Like This
Anatomiya ng Balikat
Anatomiya ng Balikat - exh37042_tgl
Medical Exhibit
Add to my lightbox
Find More Like This
Pagluslos ng Diskong Lumbar at Pagkaipit ng Ugat ng Nerbiyos
Pagluslos ng Diskong Lumbar at Pagkaipit ng Ugat ng Nerbiyos - exhR0024_tgl
Medical Exhibit
Add to my lightbox
Find More Like This
This exhibit is available in these languages: