Respiratory System - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing, Anatomy Illustration
Respiratory System - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing, Anatomy Illustration
Respiratory System - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing, Anatomy Illustration BACK TO TRIAL EXHIBTS
Respiratory System - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing, Anatomy Illustrationor
Search Language
Browse
Medical Illustrations
Medical Exhibits
Most Recent Uploads
Body Systems/Regions
Anatomy & Physiology
Cells & Tissues
Abdomen
Back and Spine
Foot and Ankle
Hand and Wrist
Head and Neck
Hip
Knee
Shoulder
Thorax
Account
Administrator Login

Respiratory System - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing

 

Need Additional Information?

Item #exhR0054_tgl — Source #1047

Order by phone: 800.591.1123

Respiratory System - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing
Ang imaheng medikal ay nagpapakita ng mga tanda para sa butas ng ilong, tatagukan, bronchi, bronchus ng baga at mga bronchiole. Nagpapakita rin ng palitan ng gas (respiration) sa loob ng alveolus

This exhibit is available in these languages: