Mga Pressure Sore - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing, Anatomy Illustration
Mga Pressure Sore - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing, Anatomy Illustration
Mga Pressure Sore - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing, Anatomy Illustration BACK TO TRIAL EXHIBTS
Mga Pressure Sore - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing, Anatomy Illustrationor
Search Language
Browse
Medical Illustrations
Medical Exhibits
Most Recent Uploads
Body Systems/Regions
Anatomy & Physiology
Cells & Tissues
Abdomen
Back and Spine
Foot and Ankle
Hand and Wrist
Head and Neck
Hip
Knee
Shoulder
Thorax
Account
Administrator Login
Mga Pressure Sore - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing
 
Mga Pressure Sore
More Like ThisAdd To Lightbox exhR0049_tgl Enlarge
Need Additional Information?

Order by phone: 800.591.1123 or By email: jmills@trialexhibitsinc.com
Item #exhR0049_tglSource #1047

Mga Pressure Sore - Medical Illustration, Human Anatomy Drawing
Nagpapakita ng pamumuo ng pressure sore (bedsore, o decubitus ulcer) mula Stage 1, 2, 3 at 4 kung saan ang pagkabulok (pagkamatay ng tisyu) ay nanunuot sa balat, taba, fascia, mga tisyung subcutaneous, kalamnan at buto.

YOU MAY ALSO WANT TO REVIEW THESE ITEMS:
Anterior Cervical Discectomy and Spinal Fusion
Anterior Cervical Discectomy and Spinal Fusion - exh5354b_tgl
Medical Exhibit
Add to my lightbox
Find More Like This
Pamumuo ng mga Pressure Sore (Mga Bedsore o Decubitus Ulcer)
Pamumuo ng mga Pressure Sore (Mga Bedsore o Decubitus Ulcer) - exh39175_tgl
Medical Exhibit
Add to my lightbox
Find More Like This
Anatomiya ng Brachial Plexus sa Sanggol
Anatomiya ng Brachial Plexus sa Sanggol - exh5536_tgl
Medical Exhibit
Add to my lightbox
Find More Like This
Puso na may Malamang na mga Lugar na Barado sa mga Ugat ng Puso
Puso na may Malamang na mga Lugar na Barado sa mga Ugat ng Puso - exhR0001_tgl
Medical Exhibit
Add to my lightbox
Find More Like This
Anatomiya ng Mata
Anatomiya ng Mata - exhR0014_tgl
Medical Exhibit
Add to my lightbox
Find More Like This
Pagluslos ng Diskong Lumbar at Pagkaipit ng Ugat ng Nerbiyos
Pagluslos ng Diskong Lumbar at Pagkaipit ng Ugat ng Nerbiyos - exhR0024_tgl
Medical Exhibit
Add to my lightbox
Find More Like This
This exhibit is available in these languages: